دوشنبه ١٥ آذر ١٤٠٠

لیست همایشها ، سمینار ها و کارگاه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

http://iaushab.ac.ir/uploads/

نخستین جشنواره ایده تا پدیده همایش سلامت اداری چالش ها و باید ها برگزار شد
     

http://iaushab.ac.ir/uploads/

 

http://iaushab.ac.ir/uploads/

برگزار شد   برگزار شد
     
     

 

  تمامی حقوق این سایت متعلق است به:دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927